clock menu more-arrow no yes

Waje

Download All Latest Waje Songs, Videos, Music & Album (2024)

24 July 2024

Waje – Not Waiting

Waje – Lockup

Waje – Try Me

Waje – What I Want

Waje – Controller

Waje – Carry For Head

Waje – Aje

Praiz – Shine ft Waje

Waje – Who Am I

Waje – Mercy Me

Waje – Abasi

Waje – Na Me Be This

Waje – Stay

Waje – God Alone